خدمات

خدماتی که توسط دکتر سید شاهرخ تقوی انجام می شوند، دو دسته هستند:

خدمات مطب و  خدمات مشاوره

برای مشاهده جزئیات هر یک از آنها به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید.

مشاوره با دکتر شاهرخ تقوی | درخواست ویزیت | طرح سوال | مطب‌ها و کلینیک‌ها | خدمات مطب | بیمارستانهای محل فعالیت