تلقی های اشتباه در مورد فشار خون

تلقی های اشتباه در مورد فشار خون که باختصار «ف» نگاشته میشود:
ف در سنین جوانی شایع شده.شروع درمان ربطی به سن شما ندارد.شروع دارو ربطی به علائم نداشتن شما ندارد.بلکه در واقع دارو
درمانی مستقیما به عدد فشارخون شما ربط دارد.
شروع درمان باعث اعتیاد شما به داروهای ف نمیشود.اگر دارو را دوست نداشتید ، بآرامی کاهش داده و قطع کنید، ولی اغلب به سرجای اولتان برمیگردید.
رژیم غذایی کم نمک ، ورزش و کاهش وزن و کاستن از استرس اگر کامل و موفق اجرا شوند ، حدودا دو تا از فشارخون شما کم میکنند. یعنی ف 16/10 را به 14/8 کاهش میدهند.اما هیچوقت ف 20/12 را به 12/8 کاهش نمیدهند.

دیدگاهتان را بنویسید