تنگی عروق

عروق شرایینی یا سرخرگهای پاها مثل عروق قلب و مغز و کلیه، در بیماران قلبی . عروقی ممکن است تنگ شوند. بتدریج بی حسی.درد و لنگش با فعالیت رخ میدهد.موهای پاها شروع به ریزش میکند.نبضهای پا ضعیف میشوند.

در صورت تشدید انگشتان دچار تاول و زخم میشوند.
با انجام سونوگرافی داپلر از شرایین پا، تشخیص مطرح شده و با آنژیوگرافی در صورت وجود تنگی ، میتوان بوسیله ی بالون و استنت ، تنگیها را بازگشایی نمود.

دیدگاهتان را بنویسید