توصیه به بیماران دیابتی

بیماران دیابتی حس درد عادی ندارند. لذا ممکن است دچار تنگی عروق قلبی شده باشند ولی حین ورزش و فعالیت بدنی ، مثل سایرین دچار درد نشوند و حتی با شرایط خطرناک تنگی عروقی به ورزشهای سنگین ادامه دهند.
در این بیماران بایستی هر 3 سال یکبار با انجام روشهایی مثل :
تست ورزش ( بررسی نوارهای قلب مکرر حین ورزش)
اسکن هسته ایی ( بررسی خونرسانی به ماهیچه ی قلب حین ورزش یا استرس)
سی تی آنژیوگرافی ( تصویربرداری از عروق کرونری با سی تی اسکن)
از سلامت و باز بودن عروق قلبی مطمئن شد.

دیدگاهتان را بنویسید