خدمات مشاوره

خدمات مشاوره قلب برای کلیه افرادی است که نیاز به تشخیص یا نحوه‌ی درمان بیماری قلبی خود توسط دکتر شاهرخ تقوی دارند.

 • مشاوره قلب برای بیماران 40 سال به بالا ضروری است.
 • مشاوره قلب برای افرادی که دارای سابقه درمان بیماری‌های قلبی هستند، ضروری است.
 • مشاوره قلب برای افرادی که سابقه بیماری قلبی در خانواده آنها وجود داشته، ضروری است.
 • مشاوره قلب در جراحی‌های شایعی چون مغز و اعصاب، کلیه، گوارش و … چه قبل و چه بعد و چه حین عمل جراحی ضروری است.
 • مشاوره قلب برای افرادی که دخانیات استعمال می‌کنند ضروری است.
 • مشاوره قلب برای افرادی که فشارخون بالا دارند ضروری است.
 • مشاوره قلب برای افرادی که کلسترول خون آنها بالاست، ضروری است.
 • مشاوره قلب برای افرادی که فعالیت‌های فیزیکی (بدنی) زیاد دارند ضروری است.
 • مشاوره قلبی برای افرادی که از مشروبات الکلی استفاده می‌کنتد، ضروری است.
 • مشاوره قلبی برای افرادی که اضافه وزن دارند، ضروری است.
 • و …