خدمات مطب

خدمات مطب دکتر سید شاهرخ تقوی:

  • بازگشایی عروق قلب و اندامها، بدون عمل قلب باز از طریق عروق دست و پا و توسط استنت (فنر) و بالون
  • بازگشایی دریچه‌های تنگ قلب با بالون
  • بستن حفرات و سوراخ‌های باز مانده از دوره جنینی داخل قلبی
  • و بسیاری از درمانهای نوین بدون جراحی