داروهای فشارخون

داروهای فشارخون
شایعترین علت عدم موفقیت درمان ، قطع داروست.بیماران از داروها ناراضیند چون گاها سرگیجه.ضعف.بیحالی.خشکی دهان.تکرر ادرار.و بدتر از همه ناتوانی جنسی میدهند!!!!!
اگر داروها ، درست و حسابی باشند باید یک تکانی به مریض بدهند.پس اگر دارو بی بخار باشد، حال شما عوض نمیشوند.ظاهرا خوبید ولی فشار همانطور بالا باقی میماند.
اگر عوارض شدید نیست، دو هفته تحمل کنید.اگر شدید است ، داروها را نصف کنید.
کلینیک دکتر تقوی در تلگرام: @drtaghaviclinic

علت بعدی برای عدم موفقیت داروها::::
مصرف نمک است..اگر بهترین داروها را مصرف کنید، نمک زیادی در رژیم غذایی، دارو را خنثی میکند.
بیماریهای زمینه ایی ، کبدی مثل سیروز ،کلیوی مثل نارسایی و دیالیز ، غددی مثل تیرویید  همگی باعث مقاومت به داروها میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید