درمان آنوریسم آئورت شکمی

درمان آنوریسم آئورت شکمی.

این بیماران با احساس ضربانات مداوم در شکم و درد و گاهاً بدون علامت در معرض خطر پارگی رگ اصلی بدن به نام آئورت ومرگ ناگهانی هستند .دیروز در کمتر از یکساعت بدون جراحی ، استنت هایی که پوشش دیواره ای دارند را مثل لوله داخل ناحیه آنوریسم/یا گشاد شده، تعبیه کردیم و آئورت به سایز نرمال برگشت.

تشکر از تیم عالی ما در آتیه.

درمان آنوریسم آئورت شکمی1
درمان آنوریسم آئورت شکمی1

| درمان آنوریسم آئورت شکمی دکتر شاهرخ تقوی فوق تخصص قلب و عروق | درمان آنوریسم آئورت شکمی دکتر شاهرخ تقوی فوق تخصص قلب و عروق | درمان آنوریسم آئورت شکمی دکتر شاهرخ تقوی فوق تخصص قلب و عروق

مشاهده در اینستاگرام