دیابت

وقتی در دیابت میگوییم قند صبح ناشتا بایستی کمتر از 125 باشد، یعنی هر چقدر قند بالاتر از آن باشد مثل شبنمی از رسوبات کلسیم و چربی، در داخل عروق قلب مغز کلیه چشم ووووو رسوب میکند.
بالا بودن قند فقط به خوردن آن نیست.گاهی بهترین رژیم غذایی و ورزشی را میگیریم ولی قند کماکان بالاست.در اینجاست که آزمایشگاه را انکار و نتیجه را اشتباه فرض میگنیم.حال آنکه این قند بالا نه از راه دهان بلکه در خود بدن ساخته شده است.باید از پزشک خود بهترین راه دارویی را درخواست کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید