سخنی با واکسینه شدگان علیه کووید

جهت مشاهده فایل ویدیویی نکات مطرح شده دکتر سید شاهرخ تقوی برای واکسینه شدگان کووید 19 (کرونا)،

روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.instagram.com/tv/CQeVzo1pcu1/?utm_medium=share_sheet