سفرهای هوایی در بیماران قلبی

باتوجه به اینکه در ارتفاعات بالا در حد پروازهای تجاری / یعنی محدوده ی 30 هزار پا یا همان 10 هزارمتری/ اکسیژن جو بسیار رقیق میشود،

لذا دستگاههای هواپیما بطور مصنوعی و با کمپرسور ، هوای داخل کابین را به حدی معقول تنظیم میکند.این فشار برای افراد عادی منطقی ولی برای بیماران قلبی، کمتر از حد عادی و روی زمین است.

به این علت
بیمار قلبی که روی زمین در حالت متعادل قرار داشت، ممکن است در حین پرواز دچار تنگی نفس و درد سینه بشود.
کمبود فشار هوا همچنین باعث فشار گازهای روده ایی به دیافراگم و کاهش حجم ریه ها میشود.استرس پرواز باعث افزایش ضربان قلب و فشارخون گردیده و درد سینه یا تنگی نفس قدیمی را بیدار میکند.صفوف طولانی و معطلی در گیت پرواز نیز مزید بر علت میشود.
راه چاره ی  پیشگیری از عوارض پرواز در بیماران قلبی ???????

راه‌های چاره
✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️
رزرو اکسیژن برای بیماران قلبی از طریق اطلاع به شرکت هوایی هنگام تهیه ی بلیط
با توصیه نامه از متخصص قلب دال بر عدم منع پرواز برای بیمار درصورت مصرف اکسیژن.

راهکارهای بعدی
✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️
پرهیز از غذاهای سنگین، پیش و در حین پرواز.
پوشیدن لباسهای گشاد حین پرواز.
درخواست ویلچر و عبور از خط ویژه ی بیماران و پیچوندن صف ها .
مصرف دقیق داروهای قلبی و ضد اضطراب  در روزهای قبل از پرواز.

دیدگاهتان را بنویسید