شعار روز جهانی قلب امسال (2023) چه بود؟

شعار روز جهانی قلب امسال: همان‌قدر که از قلب خود استفاده میکنید، قلب خود را بهتر بشناسید.

USE ❤️ KNOW ❤️

روز جهانی قلب یادآوری است به همه در سراسر جهان که مراقب قلب خود باشند. کمپین امسال بر مرحله اساسی شناخت قلب ما تمرکز دارد.

زیرا ما فقط آنچه را می دانیم دوست داریم و از آن محافظت می کنیم.

در دنیایی که دانش در مورد سلامت قلب محدود است و سیاست‌ها ناکافی هستند، هدف ما از بین بردن موانع و توانمندسازی افراد برای کنترل رفاه خود است.

زیرا وقتی بیشتر بدانیم، بهتر می توانیم مراقبت کنیم.

مطالب بیشتر: