ورزش برای بیماران قلبی عروقی

در مورد بیماران قلبی
پروتکل ورزشی و افزایش فعالیت ایشان بعد از اعمال جراحی قلب و آنژیوپلاستی و تعبیه ی استنت ، بسته به سابقه ی بیماری و احیانا سکته ی قلبی ، وضعیت فرق میکنه.

سیر آرامتری داره و بایستی باز هم بر اساس ضربان قلب در استراحت و فعالیت تنظیم بشود.

دیدگاهتان را بنویسید