بی حس شدن پا در اثر تزریق پنی سیلین

تمامی سوالاتدسته بندی: تشخیص بیماریبی حس شدن پا در اثر تزریق پنی سیلین
کیوان 4 سال قبل

سلام پسر ۶ساله من دراثرعفونت گلو در بیمارستان پنی سیلین تزریق کرد که بعد از چند دقیقه یکی از پاهاش کبود شد و یکی از پاهاش سفیدشد و از حرکت افتادو بی حس شد دیروز پایی که بی حس شده بود کبود شد و حرکت نمیکنه مثل سنگ شده و سنگین خیلی کم نبض داره توروخدا کمک کنید بگید تشخیص شماچیه
شماره من ۰۹۱۹۱۲۰۰۰۶۰