حال از شما بزرگوار خواهشمندم راهنمایی بفرماید چکار کنم چون دکتر برام سی تی اسکن نوشته اما نوبت هشت ماه دسگر به من داده اند

تمامی سوالاتدسته بندی: تشخیص بیماریحال از شما بزرگوار خواهشمندم راهنمایی بفرماید چکار کنم چون دکتر برام سی تی اسکن نوشته اما نوبت هشت ماه دسگر به من داده اند