%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82

تمامی سوالاتدسته بندی: سوالات%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82
الهه 2 ماه قبل

سلام شما خیلی دکتر بداخلاقی هستید، ما به اندازه کافی به علت بیماریمون استرس داریم و این اخلاق بد شما بیشتر به ما استرس وارد می کند.