چه ورزشی چند دقیقه در هفته برای سلامت قلب کافیست؟

صد و پنجاه تا سیصد دقیقه ورزش در هفته رو به چند روز که دوست دارید تقسیم کنید. فرقی نمیکنه. اما شدتش متوسط باشه. مثالهاش خدمتتون گفتم.

 

مطالب بیشتر: