کارگردانی که باعث تاسیس سازمان انتقال خون شد

کارگردانی که باعث تاسیس سازمان انتقال خون شد

دایره ی مینا ، فیلم داریوش مهرجویی فقید ، تاثیر مهمی در تأسیس سازمان انتقال خون داشت. روحش شاد و یادش گرامی باد????????????

 

 

 

مطالب بیشتر: