طرح سوال جدید

پرسش و پاسخ دکتر شاهرخ تقویلطفاً سوالات خود را از طریق فرم ذیل با دکتر سید شاهرخ تقوی مطرح کنید.

توجه داشته باشید که سوالهایی که مطرح میشوند، میتوانند به صورت خصوصی و یا عمومی منتشر شوند.

در صورتی که سوالات شما جنبه شخصی ندارد لطفا آنها را به صورت عمومی مطرح نمایید.

15+17=