بوتولیسم

بیمار فلج کننده ایی است که با خوردن سم میکروب بوتولینیوم در بدن ظاهر میشود.این میکروب فقط در محیطهای بدون هوا قادر به زندگی است.کنسروهای ماهی و سوسیس و گوشت .کنسروهای لوبیا و نخود.حتا شیشه های کشک و عسل ،محل تجمع این سم میتواند باشد. حرارت دادن تا ۸۵ درجه …

نقدی بر فیلم # بدون تاریخ ، بدون امضاء #

??????????? برای اولین بار در تاریخ سینمای ایران ، یک پزشک نقش بسیار سخت و پیچیده ایی را در حادثه ایی ناخواسته برعهده گرفته است.در یک کلام، او به تنهایی با قبول تقصیر گناهی که مرتکب نشده، بار سنگین گناه یک پدر در مرگ فرزندش را به گردن میگیرد ، …