آزمایش گلوکز خون

آزمایش قند خون (آزمایش گلوکز خون) یک آزمایش خون است که با اندازه گیری سطح گلوکز (قند) در خون فرد، دیابت را غربال می کند. سطح طبیعی گلوکز خون (در حالت ناشتا) بین 70 تا 99 میلی گرم در دسی لیتر (9/3 تا 5/5 میلی مول در لیتر) است. محدوده بالاتر …

توصیه به بیماران دیابتی

بیماران دیابتی حس درد عادی ندارند. لذا ممکن است دچار تنگی عروق قلبی شده باشند ولی حین ورزش و فعالیت بدنی ، مثل سایرین دچار درد نشوند و حتی با شرایط خطرناک تنگی عروقی به ورزشهای سنگین ادامه دهند. در این بیماران بایستی هر 3 سال یکبار با انجام روشهایی …