تست دیابت در گذشته!

تست-دیابت-ادرار-سایت-دکتر-شاهرخ-تقوی-فوق-تخصص-قلب-و-عروق-تهران.jpg

درگذشته برای تست دیابت پزشكان میبایست ادرار بیماران را مزه میکردند! اگر ادرار کمی شیرین بود فرد دیابت داشت!

دیدگاهتان را بنویسید