نقش لیراگلوتید (داروی جدید کنترل قند) در کاهش وزن

نقش لیراگلوتید (داروی جدید کنترل قند) در کاهش وزن:

حدود 80 درصد از افراد مبتلا به دیابت نوع 2 مبتلا به اضافه وزن یا چاقی هستند. کاهش وزن برای این افراد دشوار است چون اغلب در مقایسه با افراد بدون دیابت، پاسخ کمتری را به دارودرمانی مدیریت کاهش وزن دریافت میکنند.

پژوهشگران برای این بررسی، افراد دارای اضافه وزن با سن 18سال وبالاتر را مورد بررسی قرار دادند.

افراد تحت بررسی به طور تصادفی یکبار درروز ودرکل به مدت 56هفته دوز 3 یا 1.8 میلیگرم از لیراگلوتید را دریافت کردند. همه شرکت کنندگان طی دوره درمانی خود ملزم به پیروی ازیک رژیم غذایی کاهش کالری و افزایش سطح فعالیت بدنی بودند.

پژوهشگران دریافتند که کاهش وزن برای افراد تحت درمان با لیراگلوتید قابل ملاحظه بود.افراد تحت درمان با 3 میلیگرم لیراگلوتید به طور متوسط 6 درصد از وزن بدن خود را کاهش داده بودند و متوسط کاهش وزن درافراد تحت درمان با 1.8میلیگرم از این دارو 4.7 درصد بود.درحالیکه افرادی که از دارونما استفاده کرده بودن به طور میانگین فقط 2 درصد از وزن بدن خود را کاهش داده بودند.

اختلالات گوارشی در افراد تحت درمان با دوز 3 میلیگرم شایعتر از افرادی بود که دوز 1.8میلیگرم یا دارونما را دریافت کرده بودند وگزارشی از پانکراتیت وجود نداشت و در کل لیراگلوتید به خوبی تحمل شد.

نتیجه:

این یافته ها نشان میدهد که یک دوز روزانه لیراگلوتید میتواند رویکرد کاهش وزن موثری برای افراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به دیابت نوع 2 باشد.

لیراگلوتید با نام تجاری ویکتوزا در ایران موجود می باشد. ماکزیمم دوز این دارو در درمان دیابت 1.8 میلیگرم است ولی ماکزیمم دوز آن در کاهش وزن 3 میلیگرم می باشد و اگر بیمار نتوانست دوز 3 میلیگرم را تحمل کند، دارو باید قطع شود زیرا اثربخشی آن در کاهش وزن در دوزهای پایین تر، تایید نشده است.

New England Journal of Medicine ( NEJM ) July 2,2015.

دیدگاهتان را بنویسید