مریم میرزاخانی درگذشت

مریم میرزاخانی درگذشت.
نابغه ی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف که بعنوان جوانترین استاد ریاضیات دانشگاه استانفورد امریکا ، سه سال پیش برترین جایزه جهانی ریاضی را برده بود.
بجز اندوه و تالم نکته دیگری در این خبر تاسف بار نهفته است.

دکتر میرزا خانی بعلت کانسر پستان فوت نمود.در پیشرفته ترین کشور دنیا هم کانسر پستان براحتی قربانی میگیرد.آمارها میگوید از هر چهار خانم، یکی دچار کانسر پستان میشود.
من جای خانمهای گروه بودم، از همین فردا یک جراح باسواد یا فلوشیپ پستان را سرچ میکردم.پیشش میرفتم.و میگفتم: هر چکاپي لازمه بکن.

دیدگاهتان را بنویسید